BRŪKŠNIAI  IR  KABUTĖS

Gintautas Grigas

Brūkšnys ir kabutės nuo seno vartojami lietuviškame rašte. Šiuolaikiniai kompiuteriai taip pat turi šiuos simbolius, tačiau juos rašydami juos vis tiek dar darome klaidų. Pabandysime išsiaiškinti kodėl taip yra ir kaip išvengti klaidų.
 

Brūkšnelis, minusas ir brūkšnys

Patyrę redaktoriai tvirtina, kad lietuviškoje spaudoje vartojami trijų rūšių brūkšniai:

Lietuvių kalbos specialistai matematika nesidomi, todėl jie kalba tik apie brūkšnį ir brūkšnelį. Todėl spaudinyje, kuriame nėra formulių, ne taip svarbu, kokio ilgio brūkšnys (kaip minusas, ar ilgesnis). Svarbu tik, kad jis aiškiai skirtųsi nuo brūkšnelio — būtų už jį ilgesnis. Pasklaidę rimtesnių leidyklų išleistas knygas, matome, kad ten prigijęs ilgas brūkšnys (tokį brūkšnį vartojame ir šiame straipsnyje). Iliustracijai pateikiame F. S. Fitzgeraldo romano „Švelni naktis“ (Vilnius: Vaga, 1997) faksimilę.
 


 

Deja, nemažai laikraščių ir net žurnalų nesugebėtų taisyklingai perspausdinti šią citatą — vietoj brūkšnių sudėtų trumpučius brūkšnelius. Įprotis vietoj brūkšnių rašyti brūkšnelius atėjo, matyt, iš DOS laikų, kai kodavimo lentelės turėjo tik vienos rūšies brūkšnį (brūkšnelį), primityvūs adatiniai spausdintuvai dėliodavo vienodo pločio ženklus iš gerai matomų didelių taškų. „Windows“ terpės kodavimo lentelės (ir šriftai) turi visus tris brūkšnius. Jų kodai yra tokie:

-         45,
–        150,
—      151.

Visus tris brūkšnius turi ne tik lietuviška kodų lentelė 1257, bet ir visų kitų Europos valstybių kodų „Windows“ terpės kodų lentelės. Jų kodai visose lentelėse yra tie patys. Todėl juos galima drąsiai vartoti ne tik lietuviškuose, bet ir kitų kalbų tekstuose. Sunkiau tik brūkšnius surinkti. Mat kompiuterio klaviatūros taip greitai nesikeičia. Dabar jos yra tokios, kokios buvo DOS laikais. O ten buvo tik brūkšnelis. Brūkšnys turi savo klavišą tik naujos lietuviškos klaviatūros projekte. O kol kas jį tenka rinkti kitokiais būdais.
 

Brūkšnio rinkimas kodais

Brūkšnį, kaip ir bet kurį kitą simbolį, kurio nėra klaviatūroje, galima surinkti šitaip. Laikant paspaustą alternatyvos klavišą, skaitmenine klaviatūros dalimi surenkamas nulis ir to simbolio kodas. Kol renkami skaitmenys, vaizduoklyje nieko nematyti. Kai atleidžiamas alternatyvos klavišas, vaizduoklyje atsiranda simbolis, kurio kodą surinkome. Taigi norėdami gauti minusą (vidutinio ilgio brūkšnį), skaitmenine klaviatūros dalimi renkame kodą 0150, o ilgą brūkšnį — kodą 0151. (Nepamirškime nulio. Jeigu jo nesurinktume, taip pat gautume surinktą kodą atitinkantį simbolį, bet jis būtų iš DOS kodų lentelės, t.y. kitoks. Tokia yra nedidelė, bet kartais naudinga „Windows“ terpės gudrybė).
 

Brūkšnys redagavimo programoje „Word“

Tekstai dažniausiai renkami redagavimo programa „Word“. O ji turi papildomų galimybių brūkšniams rinkti. Minusas (t.y. vidutinio ilgio brūkšnys) gaunamas vienu metu paspaudus valdymo klavišą ir minusą skaitmeninėje klaviatūros dalyje. Brūkšnys gaunamas vienu metu paspaudus tris klavišus: valdymo, alternatyvos ir minėtąjį minusą skaitmeninėje klaviatūros dalyje.

Brūkšnį galima gauti ir kitaip — iš dviejų brūkšnelių. Tam reikia automatinio koregavimo lange (į šį langą galima patekti paspaudus mygtuką „Tools“, o po to, naujai atsiradusiame lange — „Autocorrect“) „suprogramuoti“ dviejų brūkšnelių keitimą vienu brūkšniu. Langelyje „Replace“ reikia surinkti du brūkšnelius, o langelyje „With“ — brūkšnį panaudojant kurį nors aukščiau aprašytą būdą. Po to belieka pakeitimą įtraukti į pakeitimų sąrašą — paspausti mygtuką „Add“ ir uždaryti langą (paspausti „OK“). Dabar tekste surinkta brūkšnelių pora visada bus automatiškai keičiama vienu brūkšniu.

Nauja minėtos programos versija „Word97“ turi specialų režimą dviem brūkšneliams keisti vienu brūkšniu. Jį galima pamatyti atidarius dialogo langą „AutoFormat -> Options“. Tik neskubėkite juo naudotis. Mat čia brūkšneliai keičiami brūkšniu pagal angliškas rašybos taisykles. Anglų kalboje abipus brūkšnio nėra tarpų — žodžiai, parašyti abipus brūkšnio, yra prigludę prie jo. Pavyzdžiui, anglai rašytų:

We both—you and I...

Tuo tarpu lietuvių ir kitose kalbose abipus brūkšnio paliekama po tarpą:

Mes abu — aš ir tu...

Programa „Word97“ ne tik pakeičia du brūkšnelius vienu brūkšniu, bet ir panaikina tarpus apipus jų. Todėl šiuo režimu galima pasinaudoti rašant tik angliškus tekstus. Rašant lietuviškus tekstus tenka naudotis tokiais pat metodais, kaip ir ankstesnėse programos versijose.

Pastebėsime, kad dviejų brūkšnelių rašymas vietoj brūkšnio nėra naujas dalykas. DOS terpėje stropesni teksto rinkėjai vietoj brūkšnio rašydavo du brūkšnelius. Tokie brūkšneliai lieka ir surinktame tekste. Tai ne klaida, o tik priverstinis reikiamo, bet nesamo simbolio vienareikšmis pakeitimas dviem kitais. Tuo tarpu vietoj brūkšnio rašyti vieną brūkšnelį būtų klaida, nes šie du simboliai yra skirtingi.
 

Kabutės

Bene daugiausia nesusipratimų sukelia kabučių rašymas. Skirtingose kalbose vartojamos skirtingos kabutės. Pateikiame tą pačią frazę, užrašytą įvairiomis kalbomis (lietuvių, vokiečių, čekų, slovakų, islandų, lenkų, anglų, ispanų, danų, latvių, rusų) su tų kalbų kabutėmis.

Lietuviškos atidarančios kabutės — du kableliai žemai, o uždarančios — du apversti kableliai aukštai. Tokias pat kabutes vartoja vokiečiai, čekai, islandai ir slovakai.

Kai kuriuose šriftuose kabutės būna stilizuotos. Tačiau ir tokiais atvejais stilizuotos kabutės primena tikrąsias: kableliai neapverčiami, nenusileidžia į apačią ir nepakyla į viršų.

Firma „Microsoft“ skyrė reikiamą dėmesį kabutėms — į „Windows“ terpės kodų lenteles įtraukė visose valstybėse vartojamas kabutes, netgi ir tas, kurių nebuvo tarptautinių standartų ISO 8859 lentelėse.

Lietuviškas kabutes turi standartinės „ĄŽERTY“ klaviatūros: dabar galiojantis standartas ir naujoji jo versija. Taigi su kabučių rašymu problemų neturėti būti. O jų vis dėlto yra. Mat dauguma naudoja ne standartinę klaviatūrą, o iš amerikietiškos klaviatūros perdarytą skaitmeninę (specifinės lietuviškos raidės vietoj skaitmenų). O ši klaviatūra kabučių neturi. Kita priežastis: lietuviškos klaviatūros (LST 1205-92) tvarkyklėje, kuri yra įdėta į operacinę sistemą „Windows 95“, yra klaidų ir viena jų kaip tik lemtinga lietuviškoms kabutėms. Matyt dėl šių priežasčių lietuviškuose laikraščiuose ir net žurnaluose pasitaiko įvairiausių kabučių.

Todėl dažnai kabutėms rinkti tenka ieškoti kitokių būdų. Kaip ir brūkšnio atveju, kabutes bet kurios redagavimo programos terpėje galima surinkti kodais. Lietuviškų kabučių kodai lentelėje 1257 yra tokie:

        „       0132
        “       0147

Šiuo būdu tenka naudotis ir renkant tekstą „Word“ sistema. Mat automatinis teksto koregavimas veikia tik tuo atveju, kai iš abiejų keičiamos frazės (simbolių grupės) pusių yra tarpai. Taip buvo brūkšnio atveju. Tuo tarpu kabutės yra prigludusios prie žodžio, todėl jų negalima automatiškai gauti iš kitų ženklų.
 

Angliškos kabutės redagavimo programoje „Word“

Kabučių rinkimas kelia problemų ne tik mums, bet ir anglams. Mat amerikietiška kompiuterio klaviatūra neturi ir angliškų kabučių. Šią problemą įdomiai išsprendė firma „Microsoft“, tekstų redagavimo programoje „Word“ numačiusi galimybę automatiškai keisti prie žodžio prigludusias tiesias kabutes " (šis simbolis taip pat yra ir colio ženklas) angliškomis “ ”. Tai patogu renkantiems angliškus tekstus, tačiau įvelia painiavos rašantiems kitomis kalbomis.

Meškos paslaugą galėtume paversti tikra paslauga lokalizuodami „Word“ programą. Tada galėtume padaryti taip, kad redagavimo programa colio ženklus automatiškai keistų lietuviškomis kabutėmis. O kol kas, kol naudojamės angliškai kalbantiems skirta programine įranga, belieka šį automatinį režimą išjungti, nes mums angliškų kabučių prireikia rečiau, negu tiesių.

Norint panaikinti tiesių kabučių (colio ženklo) keitimą į angliškas kabutes programoje „Word“, reikia susirasti užrašą „Change 'Straight Quotes' to 'Smart Quotes'“ ir panaikinti varnelę arba ženklą × ties tuo užrašu. Šio dialogo langas skirtingose programos versijose iškviečiamas skirtingai. Ankstesnėje versijoje „Word6“ reikia paspausti mygtuką „Tools“, po to atsiradusiame lange mygtuką „Autocorrect“ ir ten panaikinti ženklą × ties minėtu užrašu. „Word7“ versijoje reikėtų spausti mygtukus „Tools“, „Options“ ir „AutoFormat“, o „Word97“ versijoje - „Autoformat“ ir „Options“.
 
 

Kabučių taisymas

Kaip įsitikinome, kai kabučių klavišų nėra klaviatūroje, jas surinkti ne taip paprasta. Todėl pasiūlysime dar vieną būdą joms gauti.

Tekstą surenkame vietoj bet kurių lietuviškų kabučių rašydami tiesias kabutes (colio ženklą). Po to pasinaudodami keitimo komanda, kurią turi dauguma redagavimo programų, tiesias kabutes pakeičiame lietuviškomis kabutėmis. Šią komandą reikės taikyti du kartus: vieną kartą tiesioms kabutėms, esančioms žodžio (citatos) pradžioje, pakeisti lietuviškomis atidarančiomis kabutėmis (dviem kableliais žemai) kitą kartą — tiesioms kabutėms, esančioms žodžio (citatos) pabaigoje — uždarančiomis kabutėmis (dviem apverstais kableliais aukštai).

Kadangi tas pats simbolis — tiesios kabutės keičiama dviem skirtingais simboliais: atidarančiomis arba uždarančiomis kabutėmis, tai keitimo komandoje reikia nurodyti ne vien tik keičiamą simbolį (kabutes), bet ir kontekstą. Šiuo atveju kontekstą atitiks tarpo simbolis.

Tarpas visada yra prieš atidarančias kabutes. Todėl pirmoje komandoje reikia programuoti dviejų simbolių — tarpo ir tiesių kabučių — keitimą dviem simboliais: tarpu ir atidarančiomis kabutėmis.

Tarpas visada būna po uždarančių kabučių. Taigi antroje komandoje reikia programuoti dviejų simbolių — tiesių kabučių ir tarpo — keitimą dviem simboliais: uždarančiomis kabutėmis ir tarpu.

Keitimo komandoje lietuviškas kabutes teks rinkti kodais. Bet tik vieną kartą visam dokumentui.

Taip dėti kabutes visame tekste iš karto patogu laikraščių ir žurnalų redaktoriams, nes jie gauna jau parašytus tekstus, kuriuose gali būti sudėtos tiesios kabutės. Gali būti ir taip, kad visame rašinyje sudėtos angliškos kabutės. Tokiu atveju reikėtų rašyti analogiškas komandas, pakeičiančias angliškas kabutes lietuviškomis.

Veiksmų atrodo nemažai. Bet įpratus juos ne taip sunku atlikti. Tačiau jeigu tenka nuolat dirbti su tekstais, verta pagalvoti apie šio darbo automatizavimą. Galima, pavyzdžiui, parašyti makrokomandas kabutėms keisti. Tada visus keitimo veiksmus būtų galima atlikti paspaudus vieną klavišą.
 

Brūkšniai ir kabutės kitose operacinėse sistemose

DOS. Kaip minėjome šios operacinės sistemos kodų lentelės turi tik brūkšnelį. Tai kartu ir minuso ženklas, vartojamas programavime. Ilgą brūkšnį telieka pakeisti dviem brūkšneliais.

Apie lietuviškas kabutes buvo pagalvota jau kuriant pirmąją standartinę kodų lentelę 770. Dėl vietos stokos į ją buvo įtrauktos tik atidarančios kabutės (kodas 247). Uždarančių kabučių funkcijas atliko stačios kabutės. Atidarančių kabučių piešinys buvo suprojektuotas toks, kad jis derintųsi prie tiesių uždarančių kabučių.

Vėlesnių standartų kodų lentelėse (772 ir774), o taip pat standartu de fakto tapusioje kodų lentelėje 775 yra abiejų kabučių kodai:

       772     774     775

„     244     244     247
“     245     245     242

Mac OS. Lietuviški rašto ženklai yra Vidurio Europai skirtoje kodų lentelėje 10029. Joje yra visų rūšių brūkšniai ir abejos lietuviškos kabutės. Jų kodai yra tokie:

-       45
–      208
—    209
„       227
“       209

UNIX. Šios genties operacinėse sistemose kol kas dažniausiai vartojama kodų lentelė ISO 8859-4. Iš šiame straipsnyje aprašomų simbolių ji turi tik brūkšnelį. Tačiau ši kodų lentelė gerokai pasenusi — ją atitinkantis Lietuvos standartas panaikintas dar 1993 m. Tai pačiais metais Lietuvoje įsigaliojo kodų lentelės standartas „Baltic Rim“. Nuo kitų metų įsigalios ir šį standartą atitinkąs tarptautinis standartas ISO 8859-13. Tada matyt jis atsiras ir UNIX sistemoje.
Kodų lentelė ISO 8859-13 turi tik brūkšnelį ir abejas lietuviškas kabutes. Kabučių kodai yra tokie:
„       165
“       180
 

Brūkšniai ir kabutės elektroniniame pašte

Laiškus, išsiųstus elektroniniu paštu, turi perskaityti abonentas, naudojantis bet kurią operacinę sistemą — išsiųsdami laišką negalime (ir neturime) žinoti su kokia programine įranga jis bus skaitomas. Todėl elektroninius laiškus rekomenduojama siųsti koduotus tarptautiniais standartais reglamentuojamomis ISO 8859 serijos lentelėmis, turinčiomis mažiausią simbolių rinkinį — tokį, kuris yra bet kurios operacinės sistemos kodų lentelės poaibis. Lietuviškiems laiškams tai būtų kodų lentelė ISO 8859-13. Gerai sutvarkyta pašto programa išsiunčiamą laišką perkoduoja iš siuntėjo kompiuteryje vartojamo kodo į kodą ISO 8859-13, gavėjo pašto programa — iš ISO 8859-13 į gavėjo kompiuteryje vartojamą kodą. Kaip minėjome, ISO 8859-13 lentelėje brūkšnių nėra, bet yra lietuviškos kabutės. Taigi elektroniniuose laiškuose kabutes galima vartoti, bet brūkšnių reikėtų vengti.

Gali atsitikti taip, kad laiškas išsiųstas tvarkingai (ISO 8859-13 kodų lentele), jo gavėjas mato visas lietuviškas raides, bet vietoj kabučių — kitokius simbolius. Tai požymis, kad laiško gavėjo kompiuteryje naudojamas pasenusi kodų lentelė (pvz., 771, ISO 8859-4) arba pašto programa neperkoduoja iš ISO 8859-13 kodų lentelės į „Windows“ terpės kodų lentelę 1257. Mat visų simbolių, išskyrus lietuviškas kabutes ir apostrofus, kodai lentelėse ISO 8859-13 ir 1257 sutampa. Todėl jie teisingai matomi ir tada, kai laiškas neperkoduojamas. Yla išlenda iš maišo — pastebima, kad nevisai korektiškai veikia programa — tik tada, kai laiške pasitaiko kabučių.

Pastebėsime, kad su kabutėmis elektroniniame pašte lietuviams ir latviams pasisekė geriausiai: jas turi kodų lentelė ISO 8859-13. Tuo tarpu į analogiškas Vakarų Europos ir Vidurio Europos kodų lenteles yra sudėta daugiau raidžių ir kabutėms nebeliko vietos. Todėl mums reikėtų nepamiršti deramai pasinaudoti šia privilegija.

-------------

P.S. Šio straipsnio skaitytojams iškilo klausimų dėl minuso ženklo. Mat ASCII koduotėje  (ir kompiuterio klaviatūroje) yra ženklas, kurio pavadinimas „brūšnelis (minusas)“. Jo dešimtainis kodas 45. Kadangi septynių bitų koduotėse tinkamesnio ženklo minusui nebuvo, tai minėtas ženklas programavime atlieka ir minuso ženklo funkciją. Tačiau spaudai jis per trumpas ir čia dažniausiai vartojamas ženklas, kurio kodas 150. Jis natūraliai tinka minusui, kadangi jo ilgis daugelyje šriftų yra toks pats, kaip ir horizontalusis pliuso brūkšnelis ir dėl to šis ženklas šiame straipsnyje ir buvo pavadintas minusu.

Vėliau, rengiant koduočių ir klaviatūros standartus, buvo diskusijos, kurį brūkšnį vartoti rašyboje. Daugelio nuomone brūkšnys, kurio kodas 151, yra per ilgas. Todėl jis buvo pavadintas „ilguoju brūkšniu“, o ženklas, kurio kodas 150 buvo pavadintas „brūkšniu“, laikant, kad jis bus vartojamas rašyboje.

Unikode minusui paskirtas atskiras kodas U+2212.

2004-02-06         G. Grigas


Šio straipsnio pirmasis (trumpesnis) variantas buvo išspausdintas „Kompiuterijoje“ 1998 m., Nr. 7(13), p. 20–22.